Údržba a servis markíz

Nečistoty odstraňovať jemným kefovaním alebo vyluxováním látky. Látku čistiť roztokom vody a mydla (max. teplota roztoku 30 ° C). Látku dôkladne opláchnuť od mydlového...

Viac informácií

Všimli sme si, že vás zrejme zaujala táto ponuka.