Údržba exteriérovej žalúzie

Žalúzia nevyžaduje mimoriadnu údržbu a mazanie ovládacích mechanizmov. Pri bežnom znečistení pravidelne utrite povrch výrobku prachovkou alebo navlhčenou mäkkou textilnou tkaninou, alebo špongiou a vždy vytrite dosucha! Používajte len mydlové roztoky bez chemických prísad, pri teplote do 30ºC. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako organické riedidlá, rozpúšťadlá, čistiace piesky, čistiace pasty, vyvíjače pary a silné alkalické čistiace prostriedky. Odporúčame vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu vonkajších žalúzií.

PRAVIDELNÁ KONTROLA STAVU:

  • trvalé funkcie žalúzií (rovnomerné vyťahovanie a spúšťanie),
  • stav a mieru znečistenia lamiel,
  • opotrebenie vyťahovacích pásikov a rebríkov,
  • stav vodítok, vodiacich líšt a vynášačov,
  • správnu funkciu koncových spínačov,
  • hlučnosť chodu.

Dbajte na opatrné čistenie tieniacich lamiel, aby nedošlo k ich preliačeniu alebo inému poškodeniu. Pri čistení okien výrobok nastavte do takej polohy, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu a aby nebránil v čistení. Chráňte výrobok pred znečistením pri stavebných úpravách a pri maľovaní. Pri sile vetra nad medznú hodnotu podľa tabuľky sa musia žalúzie s manuálnym ovládaním a motorovým ovládaním bez snímača vytiahnuť hore do hornej polohy, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo k poškodeniu okolia.